اطلاعات تماس دکتر بهرام بادامچی

که با استفاده از شیوه های مدرن بهترین جراحی بینی را انجام می دهد.

 

 

 

موقعیت دکتر بهرام بادامچی - جراح و متخصص گوش و حلق و بینی بر روی نقشه