جراحی افتادگی بینی

ساختمان بینی به صورت سه پایه میباشد . هر گونه تغییر در اضلاع این سه پایه روی قرار گیری تیپ بینی اثر دارد ( تئوری tri pod ) اگر به هر دلیلی غضروف های کناری بینی به اسم LLC طول بیشتری نسبت به غضروف های داخل بینی ( کرورای داخلی ) داشته باشد . نوک بینی ( تیپ بینی ) حالت افتادگی به خود میگیرد .

رینوپلاستی (پرسش و پاسخ متداول) / جراحی زیبایی بینی در ایران

انواع بینی // مطلب اختصاصی دکتر بهرام بادامچی

بینی زینی شکل( Saddle nose ) اصطلاح بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد. بینی زینی شکل یکی از شایعترین انواع دفورمیتی بینی بوده و در نتیجه تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود . بینی زینی شکل نمایی از سفیلیس مادرزادی بود . و ناشی از بیماری جزام نیز میشود .

انحراف بینی // عمل اصلاح تیغه بینی

سپتوپلاستی یعنی ترمیم انحراف بینی با حفظ حداکثری ساختمان غضروفی استخوانی سپتوم بینی میباشد . هدف از سپتوپلاستی ایجاد فیزیولوژی نرمال بینی به صورت حفظ و برگرداندن فونکسیون زیر بینی میباشد . سپتوم تکیه گاهی برای بینی خارجی تنظیم کننده جریان هوا و تکیه گاهی برای مخاط بینی هست. اهمیت سپتوم برای بینی به قدری است که اقای افریخت گفت : هر کجا سپتوم برود بینی هم به همانجا خواهد رفت . جراحانی که آگاهی کامل از آنوتومی و فیزیولوژی سپتورم ندارند . با اصلاح اشتباه انحراف سپتوم میتواند مشکل جدیدی برای بیمار ایجاد نمایند

اصلاح ریشه بینی ( رادیکس)

باریکترین و عقب ترین قسمت بینی محسوب میشود . این منطقه ناحیه انتقالی پیشانی با بینی است . تعیین عمق ناحیه نازفرومنتال می تواند تاثیرات قابل توجه ، بر روی نیم رخ بینی داشته باشد . زاویه نازوفرمیتال طبیعی در مردان 130 درجه و در زنان 134 درجه میباشد . این خمیدگی میباشد . تغییرات خفیف در محل زاویه نازوفرمیتال می تواند تصویر متفاوتی از طول بینی و قسمت میانی صورت در نمای جانبی در نظر ببینده ایجاد کند . عقب بردن زاویه نازوفرمیتال و پایین اوردن آن باعث میشود بینی کوتاه تر و پهن تر به نظر برسد .

اصلاح دفورمیتی های گلوملا ( رینوپلاستی )

بد قرار گرفتن ، استرات عامل دفورمیتی گلوملا ( رینوپلاستی ) است ، معمولا به این sub unit توجه کمتری نسبت به تیپ و دورسوم شده است . پیشرفتهای اخیر عمل رینوپلاستی تاکید زیادتری به گلوملا ( رینوپلاستی ) و تاثیر ان در زیبایی بینی دارد . دستکاری غضروف LLC ممکن است باعث جمع شدن کرورای MCL شود . و باعث دفورمیتی گلوملا ( رینوپلاستی ) شود . استرا ت پهن یا بد قرار گرفته نیز اثر روی زیبایی گلوملا ( رینوپلاستی ) دارد و حتی ممکن است باعث تنگی والو خارجی بینی شود .

تکنیک های استئوتومی

به طور کلی به دو روش خارجی و داخلی انجام میشود . برای اجراحی صحیح استئوتومی داخلی از استئوتم 4 میلی متر از پایین ترین قسمت اتصال استخوان بینی به صورت شروع میشود . استئوتومی جارجی با استفاده از استئوتم 2 میلی متری و از طریق برش کوچک روی پوست انجام میشود که طبیعتا دقیق تر از روش قبلی میباشد . و کمترین خسارت را در جراحی رینوپلاستی ایجاد میکند و استخوانهای بینی دارای پایداری بیشتر هستند . و به دلیل حفظ اتصال پریتوست به استخوان طرفی بینی و حداقل صدمه نسوج با ورم و خونریزی کمتر همراه است .

روشهای شکستن بینی

ضروریترین بخش در عمل رینوپلاستی استئوتومی میباشد . که برای شکل دادن هرم بینی در عمال جراحی زیبایی بینی به کار میرود . جراح بینی از روشهای مختلف بعلاوه تجربه خود می تواند ان را انجام داده تا حداقل عارضه ایجاد میشود . زیرا جبران عوارض از یک استئوتومی غلط قبلی خیلی ساده نمی باشد . تناسب استخوان های بینی بعد از عمل در تعادل و زیبایی بینی نقش اساسی دارد .