مراحل مشاوره تا جراحی بینی

 

بعد از اینکه بیمار تصمیم به عمل جراحی گرفت باید عکس پیش از عمل گرفته تا روی آن طراحی و انالیز شده ، و طرح نهایی طبق خواسته بیمار کشیده شود . بعد از انجام صحبتهای لازمه روز عمل جراحی مشخص و در بیمارستان بستری میشود .

عمل جراحی زیر بیهوشی عمومی انجام میگیرد و اگر با خواست بیمار با حسی موضعی انجام گیرد . ان هم باید در بیمارستان و زیر نظر متخصص بیهوشی باشد و نه در مطب و یا امکانات جراحی در دسترس نمی باشد.

تمام بیماران از قبل و یا روز عمل آزمایشهای خونی انجام داده و توسط متخصص بیهوشی و در صورت لزوم در افراد بالای 40 سال توسط متخصص قلب و در بیماران دیابتی توسط متخصص داخلی ویزیت میشوند .

چنانچه بیمار مشکلات قبلی بینی و سینوسها را داشته باشد . سی تی اسکن بینی و سینوس ها انجام گرفته و چنانچه نیاز باشد همزمان با عمل جراحی زیبایی بینی درمان خواهد شد .