رینوپلاستی هم می تواند به روش بسته زمانی که برشها از داخل بینی داده بشود و یا به روش باز وقتی که برش زیر تیپ بینی که اصطلاحا ، گول ملا نامیده میشود . خط برش پله ای بین دو تا سوراخ بینی داده میشود . بعد از این برشها پوست روی استخوان و غضروف بلند میشود . اجازه میدهد که دسترسی برای اسکلت بینی و دوباره شکل دادن آن حاصل شود .
جراح بینی از روشهای مختلف بعلاوه تجربه خود می تواند ان را انجام داده تا حداقل عارضه ایجاد میشود . زیرا جبران عوارض از یک استئوتومی غلط قبلی خیلی ساده نمی باشد . تناسب استخوان های بینی بعد از عمل در تعادل و زیبایی بینی نقش اساسی دارد .
به طور کلی به دو روش خارجی و داخلی انجام میشود . برای اجراحی صحیح استئوتومی داخلی از استئوتم 4 میلی متر از پایین ترین قسمت اتصال استخوان بینی به صورت شروع میشود .
سپتوپلاستی یعنی ترمیم انحراف بینی با حفظ حداکثری ساختمان غضروفی استخوانی سپتوم بینی میباشد . هدف از سپتوپلاستی ایجاد فیزیولوژی نرمال بینی به صورت حفظ و برگرداندن فونکسیون زیر بینی میباشد .
اصطلاح بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد.
رینوپلاستی یک عمل جراحی بسیار ظریف و تکنیکی بوده و امیزه ای از علم و هنر میباشد . این عمل در گروه سنی جوان تر انجام شده ولی جنانچه درست انجام شود تا سنین 50 تا 60 سالگی هم نتایج خوبی دارد .
مساله مهم بعدی این است که بیمار بداند که توانایی جراح نسبت به خواسته او چه اندازه می باشد . یعنی چند درصد می توان ایرادات بینی او را برطرف کرد . از نظر علمی هیچ جراحی نمی تواند هیچ نوع عمل جراحی را تضمین کند. چون بعضی از عوامل دست جراح نبوده و مربوط به خصوصیات بدنی و درونی شخص عمل شونده میباشد .
جراحی زیبایی بینی هم می تواند به روش بسته زمانی که برشها از داخل بینی داده بشود و یا به روش باز وقتی که برش زیر تیپ بینی که اصطلاحا ، گول ملا نامیده میشود .
جراحی زیبایی بینی هم می تواند به روش بسته زمانی که برشها از داخل بینی داده بشود و یا به روش باز وقتی که برش زیر تیپ بینی که اصطلاحا ، گول ملا نامیده میشود .
به طور کلی بینی بزرگ باید کوچیک شود با برداشتن استخوان و غضروف . بعضی وقتها لازم است که عمل بینی با گذاشتن غضروف اضافه به اتمام برسد . به طور شایع غضروف تیغه بینی همان غضروفی که وسط بینی قرار دارد برای این منظور استفاده میشود. گاهی غضروف گوش و به ندرت ، غضروف دنده نیز استفاده میشود
به طور کلی بینی بزرگ باید کوچیک شود با برداشتن استخوان و غضروف . بعضی وقتها لازم است که عمل بینی با گذاشتن غضروف اضافه به اتمام برسد . به طور شایع غضروف تیغه بینی همان غضروفی که وسط بینی قرار دارد برای این منظور استفاده میشود. گاهی غضروف گوش و به ندرت ، غضروف دنده نیز استفاده میشود